Equipment E8050-E8051-E8052-E8053-E8054

Polpropylene siphon pump with non-drip outlet

Handpump. Hävertpump av polypropen med droppstopp i utloppet. Passar för både kylarvätska och spolarvätska. Tvåtums tappanslutning och teleskopformat uppsugningsrör. För att ansluta denna punp till ett plastfat krävs också en adapterring (E9002).

E8050 = Blå pump
E8051 = Svart pump
E8052 = Röd pump
E8053 = Grön pump
E8054 = Gul pump

Förpackningsenheter

Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
stäng