ATF, Automatic Transmission Fluids, nästan 20 olika typer av OEM föreskrivna versioner...

I Europa levereras nu fler och fler nya bilar med automatiska växellådor. Anledningen till detta är så klart att det är mycket mer praktiskt, men också på grund av den nya (semi-) autonoma bilkörningen.

Den senare kräver en automatisk växellåda. Med funktioner som ”distanskontroll” och “trafikstockningsassistans” kan bilen köra semi-automatiskt mellan 0 och, till exempel, 130 km i timmen. De olika typerna av automatiska växellådsystem kräver en väldigt specifik vätska för att säkerställa att växellådan fungerar smidigt och utan avbrott under hela dess livslängd. Denna vätska måste bytas kontinuerligt så att växellådan fortsätter att fungera som den ska. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om automatiska växellådor och de vätskor som behövs.

Översikt över de olika typerna av automatiska växellådor

AMT - Automatic Manual Transmission
(halvautomatisk växellåda)

Många bilförare upplever det här systemet som en automatisk växellåda, men det är en manuell växellåda som manövreras av en “robot”. Exempel på en sådan transmission är Opel EasyTronics eller Alfa Romeo Selespeeds växellådor.

Oljor/vätskor som krävs för en AMT-växellåda:

 • transmissionsolja (till exempel 18000MTF)
 • elektrisk/ hydraulisk kontrollvätska (till exempel 50000SCF)

Utbytescykeln är jämförbara med de manuella växellådorna.

DCT - Double Clutch Transmission
(växellåda med dubbelkoppling)

Detta system är en växellåda med en dubbelkoppling och två axlar. De udda och de raka växlarna ligger över två separata axlar. VAG-gruppen kallar systemet DSG-växellåda. (Direct Shift Gear), dessa växellådor kan utrustas med en torr eller våt koppling; när en våt koppling används ligger lamellerna i ett vätskebad.

Vätskor som kan behövas för DSG-växellåda:

 • om det är en version med “våt” koppling så används vätska (till exempel 16000DCTF)
 • vätska för växellådsdelen(t.ex. 16000DSG)
 • vätska för kontroll- och ställdonsdelen (t.ex. 50000)

Utbytescykeln för DCT / DSG-växellådor måste absolut göras i tid och efter serviceintervall specificerade av tillverkaren. Detta är vanligtvis mellan 60 000 och 120 000 kilometer.

CVT Continue variabele transmissie

Detta system har inga fasta växellägen. Hastigheten avgörs av gaspådraget och CVT lådan accelererar bilen. Hjärtat i CVT-växellådans består av ett s.k. drivrem eller drivkedja. Denna drivrem eller kedja körs över två variatorhjul av olika diametrar vilket resulterar i ensteglös kontinuerligt justerbar växellåda. Japanska biltillverkare använder ofta CVT:er, men även Audi använder sig av en CVT-växellåda, som heter Multitronic.

Vätskor som krävs för en CVT-växellåda:

Utbytescykeln för en CVT-växellåda, vanligtvis mellan 60 000 och 120 000 kilometer.

Automatic Transmission (AT)

Detta syftar på en konventionell automatisk växellåda med momentomvandlare.

Växellådan på en modern bil kräver tidsenligt och riktigt underhåll. Det finns olika tillverkare som tillverkar olika sorters automatiska växellådssystem. Det som avgör kraven för växellådsoljan kan till exempel vara skillnader i viskositeten och karaktären i friktionsegenskaperna. Oljan som används i en AT-växellåda kallas generellt ATF: automatisk växellådsolja. Många märken och modeller kräver specifika ATF-vätskor, ett exempel är 16000MB9 Mercedes Benz nya 9-växlade automatiska växellåda.

Ubytesperiod: Biltillverkarna påstår ibland att det inte är nödvändigt att skölja ur eller byta växellådsoljan. För att undvika reparationer och höga kostnader rekommenderar MPM att den automatiska växellådsoljan byts ut efter ungefär 90 000 km. I den här typen växellåda stannar vätskan kvar bakom momentomvandlaren (och oljekylare + slangar) så att köra med en Flushmaskin (ursköljning) för byte är ofta bättre än att bara byta/tömma ut vätskan.

Konsekvenser av användning av fel växellådsolja

 • Den automatiska växellådan rycker till när den växlar.
 • Den automatiska växellådan växlar inte i tid.
 • Den automatiska växellådan kan inte upprätthålla acceleration.
 • Den automatiska växellådan reagerar inte (ordentligt) på nedväxling (kick down).
 • Motorvarvtalen pendlar (dålig tomgång).
 • Den automatiska växellådan slirar.
 • Bränsleförbrukningen är extremt hög.
 • Slitskador på grund av brist på smörjning.

Det är också mycket viktigt att byta växellådsvätska i rätt tid för att agera hållbart och “grönt”. Det är bra för dig, dina kunder och miljön.

Om du har tekniska frågor:

Kontakta MPM Technical Support.

Sammanfattning:

 • Växande marknadsandel för bilar med automatisk växellåda.
 • De olika typerna av automatiska växellådor fungerar på olika sätt. De specifika växellådorna kräver också specifika växellådsoljor/vätskor, föreskrivna av tillverkaren.
 • Automatisk växellådsolja/vätska måste bytas ut på utsatt tid; “påfylld livet ut” existerar inte, även om biltillverkare ibland lovar detta.
 • Genom att använda rätt växellådsoljor/vätskor förhindrar du driftavbrott och skador på växellådan.

Tips för workshopen:

 • Du hittar manualer för påfyllning av automatiska växellådor på MPM:s webbsida.
 • Förklara för kunden att växellådsoljan/vätskan måste bytas ut vid rätt tidpunkt. “räcker livet ut” (filled for life) existerar inte.
 • Blanda aldrig olika typer av automatiska växellådsoljor/ vätskor.
 • Se till att växellådsoljan/vätskan uppfyller OEM’s standardkrav. Om nivån är för låg uppstår risk för tekniska fel eller skada, som exempelvis brända våta kopplingslameller.
 • Kolla först efter felkoder, om det är möjligt. Men håll dig alltid informerad om driften av din kunds växellåda under provkörningen.
 • Samla alltid upp oljan/vätskan separat och gör ett visuellt test (se färg, slitpartiklar) och ett lukttest. Var uppmärksam på avvikelser och leta efter orsaker. Vi rekommenderar att du behåller ett olje/vätskeprov om du är osäker.
 • Du kan få växellådsvätskan analyserad via MPM.
 • Det är bättre att spola automatlådan med hjälp av en Flushmaskin (med eller utan tillsatsmedel) istället för att bara byta ATF-vätskan.
 • Färgen på den automatiska växellådsoljan/vätskan säger inget om kvaliteten, men den indikerar om rätt vätska används. Särskilt Mercedes Benz som har olika växellådor som kräver olika sorters vätskor. Färger på vätskan kan vara till hjälp här (MB 236.14 är röd; MB 236.15 är blå).
 • Använd alltid den angivna växellådsoljan/vätskan! Om du är osäker, kontrollera vilken specifikation som krävs för växellådan i fråga.
ATF Information OEM Newsletter
MPM OEM Newsletter #8 - EN · 943,77 KB
MPM OEM Newsletter #8 - CS · 1,09 MB
MPM OEM Newsletter #8 - DE · 885,94 KB
MPM OEM Newsletter #8 - EL · 882,48 KB
MPM OEM Newsletter #8 - FR · 761,36 KB
MPM OEM Newsletter #8 - IT · 3,32 MB
MPM OEM Newsletter #8 - NL · 693,68 KB
MPM OEM Newsletter #8 - PL · 787,61 KB
MPM OEM Newsletter #8 - RO · 787,58 KB
MPM OEM Newsletter #8 - SK · 1,14 MB
MPM OEM Newsletter #8 - SR · 773,76 KB
MPM OEM Newsletter #8 - SV-SE · 907,39 KB
MPM OEM Newsletter #8 - UK · 1,13 MB

MPM nyheter

stäng