Hydraulic oil 30000

Hydraulic Oil HVI 46

Hydrauloljan HVI 46 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-70
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293300014
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293300052
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293126027
Artikelnr. 30060
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 6
EAN-kod 8714293126072
Artikelnr. 30205
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293126126
Artikelnr. 30999
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293131199
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
30001 1 L 6 450 8714293300014
30005 5 L 4 112 8714293300052
30020 20 L 1 30 8714293126027
30060 60 L 1 6 8714293126072
30205 205 L 1 2 8714293126126
30999 1 000 L 1 - 8714293131199
stäng