Hydraulic oil 31000ZF

MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

MPM Hydraulic Oil HVI 68 är baserad på den senaste tekniken med zinkfria tillsatser. Tack vare ett strikt urval premiumbasoljor och användning av zinkfria, slitagehämmande tillsatser ger den här hydrauloljan ett utmärkt skydd mot slitage och åldrande, oavsett användningsområde. Temperaturen i hydrauliska system är för låga för att förånga vatten. Därför har produkten fått utmärkta vattenfiltrerande egenskaper som snabbt separerar eventuella föroreningar i systemet. De utmärkta skumhämmande egenskaperna behövs för att undvika både tryckförluster i det hydrauliska systemet och eventuella gasbubblor i pumpen. MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc-Free passar för alla anläggningsmaskiner och vakuumpumpar samt för cirkulationssmörjning (förutom turbiner) och allmän maskinsmörjning. Hydrauloljorna med beteckningen MPM är miljövänliga och anses inte vara miljöfarliga.

Specifikationer

  • AFNOR NF E 48-603 HV
  • Cincinatti Milacron P-69
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • Denison HF-0 / HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • SEB 181 222
  • SIS SS 155434
  • US Steel 127 / 136

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293126195
Artikelnr. 31060ZF
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293126225
Artikelnr. 31205ZF
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293126256
Artikelnr. 31999ZF
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293131311
Artikelnr. P31000ZF
volym Parti
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293013860
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
31020ZF 20 L 1 30 8714293126195
31060ZF 60 L 1 12 8714293126225
31205ZF 205 L 1 2 8714293126256
31999ZF 1 000 L 1 - 8714293131311
P31000ZF Parti 1 - 8714293013860
stäng