Hydraulic oil 32000

Hydraulic Oil HVI 32

Hydrauloljan HVI 32 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-68
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293320012
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293320050
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293126263
Artikelnr. 32060
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293126300
Artikelnr. 32205
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293126348
Artikelnr. 32999
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293131328
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
32001 1 L 6 450 8714293320012
32005 5 L 4 112 8714293320050
32020 20 L 1 30 8714293126263
32060 60 L 1 12 8714293126300
32205 205 L 1 2 8714293126348
32999 1 000 L 1 - 8714293131328
stäng