Hydraulic oil 33000A

Hydraulic Oil HVI 22

Hydrauloljan HVI 22 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293330028
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293330066
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293126393
Artikelnr. 33060A
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293126454
Artikelnr. 33205A
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293126515
Artikelnr. 33999A
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293131380
Artikelnr. P33000A
volym Parti
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293013938
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
33001A 1 L 6 450 8714293330028
33005A 5 L 4 112 8714293330066
33020A 20 L 1 30 8714293126393
33060A 60 L 1 12 8714293126454
33205A 205 L 1 2 8714293126515
33999A 1 000 L 1 - 8714293131380
P33000A Parti 1 - 8714293013938
stäng