Coolant Ready to use 81000

Coolant -26°C Ready to Use

Denna standardkylvätska kan användas året runt, ner till -26 °C, i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna kylvätska ska användas outspädd och har ett fungerade frostskydd ner till -26°C .

According to the specifications of

  • AFNOR NF R 15-601
  • ASTM D3306
  • BS 6580
  • SAE J 1034

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293810018
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293810056
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293128137
Artikelnr. 81060
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293128144
Artikelnr. 81205
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293128151
Artikelnr. 81999
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293132073
Artikelnr. P81000
volym Parti
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293014690
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
81001 1 L 6 450 8714293810018
81005 5 L 4 112 8714293810056
81020 20 L 1 30 8714293128137
81060 60 L 1 12 8714293128144
81205 205 L 1 2 8714293128151
81999 1 000 L 1 - 8714293132073
P81000 Parti 1 - 8714293014690
stäng