Coolant Anti freeze 82000

Antifreeze Concentrate

Denna standardfrostskyddsvätska kan användas året runt i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna frostskyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten enligt rekommenderat förhållande. Fryspunkt 60% utspädd: -26 °C Fryspunkt 50% utspädd: -36 °C

According to the specifications of

  • AFNOR NF R 15-601
  • ASTM D3306
  • BS 6580
  • SAE J 1034

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293820017
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293820055
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293128168
Artikelnr. 82060
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 6
EAN-kod 8714293128175
Artikelnr. 82205
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293128182
Artikelnr. 82999
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293132080
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
82001 1 L 6 450 8714293820017
82005 5 L 4 112 8714293820055
82020 20 L 1 30 8714293128168
82060 60 L 1 6 8714293128175
82205 205 L 1 2 8714293128182
82999 1 000 L 1 - 8714293132080
stäng