Coolant Ready to use 83000

Coolant -36°C Ready to Use

Denna standardkylvätska kan användas året runt, ner till -36°C, i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna kylvätska ska användas outspädd och har ett fungerade frostskydd ner till -36°C.

According to the specifications of

  • AFNOR NF R 15-601
  • ASTM D3306
  • BS 6580
  • SAE J 1034

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293830016
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293830054
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293128205
Artikelnr. 83060
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293128236
Artikelnr. 83205
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293128267
Artikelnr. 83999
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293132097
Artikelnr. P83000
volym Parti
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293014720
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
83001 1 L 6 450 8714293830016
83005 5 L 4 112 8714293830054
83020 20 L 1 30 8714293128205
83060 60 L 1 12 8714293128236
83205 205 L 1 2 8714293128267
83999 1 000 L 1 - 8714293132097
P83000 Parti 1 - 8714293014720
stäng