Coolant Anti freeze 86000ALP

Antifreeze Low Phosphate Concentrate

Denna Longlife silikatfria kylarvätskan är baserad på fosfaterad organisk tillsatssteknik (P-OAT) och är särskilt lämplig för användning i japanska och koreanska fordon.

Detta frostskyddsmedel av hög kvalitet är extremt lämpligt i motorer tillverkade av aluminium, gjutjärn eller kombinationer av de två metallerna och i kylsystem av aluminium eller kopparlegeringar.

MPM 86000ALP glykol bör spädas med minst 30% avmineraliserat vatten före användning och innehåller inte nitriter, borater eller aminer.

According to the specifications of

  • ASTM D3306 / D6210
  • JIS K 2234-2006 Class II
  • Honda Type 2
  • Mazda FL22
  • Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
  • Nissan L255N
  • Subaru 16218
  • Suzuki (Super) Long Life Coolant
  • Toyota TSK 2601G-8A

Förpackningsenheter

Artikelnr.
volym
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kod 8714293079774
Artikelnr.
volym
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kod 8714293079705
Artikelnr.
volym
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kod 8714293009528
Artikelnr. 86060ALP
volym 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kod 8714293009597
Artikelnr. 86205ALP
volym 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kod 8714293009665
Artikelnr. 86999ALP
volym 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kod 8714293009733
Artikelnr. volym Per enhet per pall EAN-kod
86001ALP 1 L 6 450 8714293079774
86005ALP 5 L 4 112 8714293079705
86020ALP 20 L 1 30 8714293009528
86060ALP 60 L 1 12 8714293009597
86205ALP 205 L 1 2 8714293009665
86999ALP 1 000 L 1 - 8714293009733
stäng